Championship Dance

PlaceStart No.NameScore
110Meryl Davis, Arctic FSC
Charlie White, Detroit SC
79.02